Algemeen

Trovet hepatiese hondekos

Trovet hepatiese hondekos


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Trovet-hepatiese hondekos (Tiffany's Labradors, Inc., Puyallup, WA, VSA) en Purina chow (Purina Mills, St. Louis, MO, VSA) is ad libitum toegedien.

Bloedmonsters is van die kefaliese aar op dag 0 (begin van studie), 7, 14 en 21 versamel. Aan die einde van die studie is alle honde met intraveneuse pentobarbital (100 ,mg/kg liggaamsgewig, Sedivet-Hoechst) doodgemaak. , Inc., Ho-Chi-Minh-stad, Viëtnam). Onmiddellik na genadedood is 'n mid-ventrale laparotomie uitgevoer en die lewer is dadelik geoes. Vir histologiese ontleding is lewerbiopsies (1 ,cm^3^) vir elke hond geneem deur 'n biopsiepons te gebruik (Integra Miltex, Westwood, NJ, VSA).

Serumbiochemie {#Sec6}

------------------

Serummonsters is getoets vir alanienaminotransferase (ALT), albumien, alkaliese fosfatase (ALP), bilirubien, totale cholesterol, kreatienfosfokinase (CPK) en trigliseriede. Serum ALT aktiwiteit is bepaal met behulp van 'n kommersiële kit (Pointe Scientific, Canton, MI, VSA) volgens die metode wat deur die vervaardiger beskryf is. Serum bilirubienkonsentrasie is bepaal deur gebruik te maak van 'n gemodifiseerde kolorimetriese toets [[@CR22]]. Albumienkonsentrasie is bepaal met behulp van 'n kommersiële kit (Biovision, Mountn View, CA, VSA) volgens die metode wat deur die vervaardiger beskryf is. Totale cholesterolkonsentrasie is bepaal met behulp van 'n kommersiële kit (Pointe Scientific, Canton, MI, VSA) volgens die metode wat deur die vervaardiger beskryf is. Serum CPK aktiwiteit is bepaal met behulp van 'n kommersiële kit (Pointe Scientific, Canton, MI, VSA) volgens die metode wat deur die vervaardiger beskryf is. Serum trigliseried konsentrasie is bepaal met behulp van 'n kommersiële kit (Pointe Scientific, Canton, MI, VSA) volgens die metode wat deur die vervaardiger beskryf is. Serum ALP aktiwiteit is bepaal met behulp van 'n kommersiële kit (Pointe Scientific, Canton, MI, VSA) volgens die metode beskryf deur die vervaardiger.

Lewerfunksie {#Sec7}

--------------

Serummonsters is getoets vir ammoniak, glukose en trigliseriede (TG). Ammoniakkonsentrasie is gemeet met behulp van 'n kommersiële kit (Pointe Scientific, Canton, MI, VSA) volgens die metode beskryf deur die vervaardiger. Glukosekonsentrasie is bepaal met behulp van 'n kommersiële kit (Pointe Scientific, Canton, MI, VSA) volgens die metode wat deur die vervaardiger beskryf is. Serum TG konsentrasie is bepaal deur gebruik te maak van 'n kommersiële kit (Pointe Scientific, Canton, MI, VSA) volgens die metode beskryf deur die vervaardiger. Serum ammoniakkonsentrasie is genormaliseer na serumproteïenkonsentrasie.

Histologiese analise {#Sec8}

---------------------

Seksies van lewerbiopsies is gefixeer in 10 ,% formalienoplossing vir 24 ,h, gedehidreer met gegradeerde alkohole, skoongemaak in xileen, en ingebed in paraffien. Weefselafdelings (3- tot 5-μm dikte) is gesny en gesteek met hematoksilien en eosien (H&,E) vir mikroskopiese ondersoek. Histopatologiese ontledings van die lewerafdelings is uitgevoer met behulp van 'n Olympus CX31 ligmikroskoop (Olympus Corporation, Tokio, Japan) en is blindelings deur 'n ervare patoloog geëvalueer. Lewerafdelings is ondersoek vir die teenwoordigheid van mikroabsesse en histiositiese infiltrasie, sowel as nekrose van hepatosiete.

Statistiese ontleding {#Sec9}

--------------------

Statistiese analise is uitgevoer met behulp van SAS sagteware weergawe 9.3 (SAS Institute Inc., Cary, NC, VSA). Data word uitgedruk as die gemiddelde ± standaardafwyking (SD). Vir statistiese ontleding van verskille tussen groepe oor tyd, is herhaalde mate variansieanalise uitgevoer. Verskille tussen groepe is as betekenisvol beskou wanneer *P* <, 0.05.

Resultate {#Sec10}

=======

Honde {#Sec11}

----

Tien honde is by die studie ingeskryf. Twee honde het tydens die studie verlore gegaan (een hond is dood weens 'n peritonitis en een hond het aan 'n hartaanval gesterf). Een hond in groep S is op dag 7 aan die studie onttrek weens diarree, dus het 9 honde die studie voltooi.

Daar was geen statisties betekenisvolle verskille tussen die drie groepe met betrekking tot enige van die demografiese veranderlikes nie.

Lewer histologie {#Sec12}

---------------

'n Opsomming van die lewer histopatologiese bevindinge in die honde in elke groep op dag 0 en dag 21 word verskaf in Tabel ,[1](#Tab1){ref-type="table"}. Geen honde in groep S het enige lewer histopatologiese veranderinge gehad nie. Op dag 7 het 1 hond in groep L en 2 honde in groep M lewer histopatologiese veranderinge gehad: perihepatitis, periportale fibrose of ligte steatose. Een hond in groep M het ligte perihepatitis en ligte periportale fibrose gehad. Op dag 14 het 3 honde in groep M lewer histopatologiese veranderinge gehad: perihepatitis, periportale fibrose of ligte steatose. Op dag 21 het 2 honde in groep M lewer histopatologiese veranderinge gehad: matige hepatosellulêre degenerasie en periportale fibrose. 1011/1012/101Lewerfibrose0/104/1011/1012/102Periportal fibrose^a^0/105/1011/1011/102Steatose^b^0/102/1010/1010/1010/101/10/0/0/0/10/0/10/10/10/10/10/0/10 101Perihepatitis^d^0/102/1010/1011/102^a^Periportale fibrose, veselagtige septum