Algemeen

Alle honde gaan hemel toe boek

Alle honde gaan hemel toe boek


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Alle honde gaan hemel toe boek

Honde gaan hemel toe boeke,

Honde boeke van die Bybel,

Honde Bybelboeke.

Honde gaan hemel toe boek,

Boeke oor honde gaan hemel toe,

Hemelse honde boeke,

Boek van honde hemel,

Honde hemel boeke,

Boeke oor hondehemel.

As jy die Bybel gaan lees, kan jy die Boek van Johannes Hoofstuk 9 vers 1 vind.

"Jesus het vir haar gesê: 'Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterf hy, en wie lewe en in My glo, sal nooit sterwe nie. Glo my, Jesus is die een van wie ek jou vertel het. Die een wat ná my kom, word voor my verkies, want hy het bestaan ​​voor ek bestaan. Ek het nie na die Vader gegaan nie, maar hy het na my toe gekom. Ek sê nou vir julle die waarheid: dit is net een stap om te neem om te maak die dooies lewend en die siekes gesond, die stomme praat en die stomme om te hoor, en die dooies om op te staan, en die kreupeles om te loop, die blindes om te sien, die stomme om te praat en die dowes om te hoor, die kreupeles om te loop, die blindes om te sien, die stomme om te praat en die dowes om te hoor.

As jy nodig het om te sien, dan sal Ek jou 'n paar oë gee, sodat jy kan sien, Ek is die brood van die lewe, die water van die lewe. Wie my eet, sal nooit weer dors word nie, en wie my drink, sal nooit weer honger word nie. Die man wat in My glo, sal lewe soos Ek gelewe het, en elkeen wat My eet, sal lewe soos Ek gelewe het. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Ek sê vir julle, die man wat hierdie brood eet, sal vir ewig lewe. Hierdie brood is my vlees, gegee vir jou. Hierdie brood is my bloed, gegee vir jou. Dit is my vlees wat Ek sal gee vir die lewe van die wêreld. Doen dit tot my gedagtenis.”

As jy die Bybel gaan lees, kan jy die Boek van Johannes Hoofstuk 12 vers 1 vind.

"Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nou nie verdra nie. Maar wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal nie uit sy eie praat nie, maar vir julle sê wat hy hoor en gehoor het.Die een wat vir my getuig het, is waar.Jy ken hom.Hy was by jou in die begin.Hy wat jou betower het, is die een wat jou in ballingskap sal lei.Maar die Gees van waarheid sal jou in die hele waarheid lei.Ek het dit nie geskryf om jou tot bekering op te roep nie, maar om jou te herinner, want nie een van die wat van die begin af oor jou geskryf het, kon die waarheid bevat nie. Ek skryf aan jou nou.Ek gee jou kennis dat jy sal getuig van wat jy gesien en gehoor het, ter wille van die waarheid wat in jou bly.

Die een wat ná my kom, word voor my verkies, want hy het voor my bestaan. Ek het nie na die Vader gegaan nie, maar Hy het na My toe gekom. Ek vertel jou nou die waarheid: dit is net een stap om te neem om die dooies lewend en die siekes gesond te maak, die stommes praat en die stommes om te hoor, en die dooies om weer op te staan, en die kreupeles om te loop, die blindes om sien, die stomme om te praat en die dowes om te hoor, die kreupeles om te loop, die blindes om te sien, die stomme om te praat en die dowes om te hoor.

Jy het die gebod gehoor wat sê: 'Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.' Daar is geen ander gebod groter as dit nie. Die persoon wat sy naaste liefhet, is die een wat alles doen wat Ek jou beveel het. Die persoon wat sy naaste liefhet, is die een wat die wet uitvoer. Hierdie dinge beveel ek jou om te doen—dat jou liefde in ooreenstemming met kennis moet wees, dat jy geloof moet hê en nie twyfel nie, dat jy moet glo wat waar is, dat jy 'n goeie gewete moet hê, dat jy opregte geneentheid moet toon. vir jou naaste. Wees lief vir jou medemens soos jy jouself lief het. Daar is geen ander gebod groter as dit nie.

As jy die Bybel gaan lees, kan jy die Boek van Johannes Hoofstuk 21 vers 1 vind.

"Toe sê die Here: Dit was die ware wingerdstok, en dit het vir ons 'n vloek geword. Dit was ter wille van die vrou, want wat gebore is, is uit haar, want die een wat uit haar gebore is, sal heilig genoem word, net soos sy vader heilig is.Hyself behoort nie aan mensefamilie nie, maar is uit God gebore.So sal daar geslagte van kinders van God wees.En nie alleen dit nie, maar wanneer die vrou geboorte gee, word die man verheerlik ."

As jy die Bybel gaan lees, kan jy die Boek Job Hoofstuk 38 vers 28 vind.

"Al kan hulle honderd jaar lank nie reguit na die son kyk nie, hulle oë sal nie dof word nie. Hulle kinders sal vir hulle gebore word, en hulle kinders se kinders sal saam met hulle wandel. Hulle sal nie tevergeefs arbei nie, en hulle sal nie baar nie. kinders wat gedoem is om te sterf."

As jy die Bybel gaan lees, kan jy Matteus hoofstuk 7 vers 7 vind.

"Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en die deur sal vir julle oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang. Wie soek, kry. Vir hom wat klop, sal die deur oopgemaak word. Hy wat vra, ontvang.Wie soek, vind.Vir hom wat klop, sal die deur oopgemaak word.Hoe wonderlik is die een wat na My toe kom, met die ryke liefde van sy lippe!Voorwaar Ek sê vir julle, Hy het ons ontvang omdat die armes. Ek was honger en julle het vir my kos gegee, ek was dors en julle het my te drinke gegee, ek was 'n vreemdeling en julle het my as gas verwelkom. Ek was naak en julle het my geklee, ek was siek en julle het my besoek. Ek was in die tronk en jy het na my toe gekom.

As jy die Bybel gaan lees, kan jy vind


Kyk die video: All Dogs Go To Heaven 2 Animated Moviebook (Februarie 2023).