Algemeen

Mahoning county hondepond

Mahoning county hondepond

Mahoning county dog ​​pound naby Youngstown Ohio a- mr gillis k hank kurtz president e hankinson van die a- mr gillis k hankinson president van die staatsraad vir die welsyn van afhanklike kinders sal die spesiale spreker wees by die opening van die nasionale vergadering van die Amerikaanse Instituut vir Sosiologiese Navorsing by die Youngstown sentrale ouditorium November 3-6 nm. die eerste vergadering van die nasionale konferensie sal op 18 en 19 Oktober in dieselfde ouditorium gehou word en die nasionale raad vir maatskaplike werk en verwante beroepe vergader 23-26 Oktober die Amerikaanse Instituut vir Sosiologiese Navorsing die grootste vereniging van sy soort in die wêreld het as sy m die bevordering van sosiologiese kennis sluit sy aktiwiteite vergaderings van sy lede en die hou van simposia en konferensies in, die instituut het 'n ledetal van meer as 2 000 universiteitssosioloë sosioloë en ander wat in sosiologie belangstel a. s. a. is ook geaffilieer met die Amerikaanse vereniging vir die bevordering van sosiale wetenskap. die konferensie wat 'n tweedagsessie sal wees, sal deur die sprekers van die twee sessies toegespreek word, die eerste een sal "sosiale beheer" wees en die verhouding daarvan met ekonomiese en politieke beheer die tweede sessie sal "sosiale beheer en die betekenis daarvan" wees daarop gelet word dat die sessies oor maatskaplike beheer op dieselfde tyd as die maatskaplikewerkkonferensie gehou sal word 'n verslag van die werk van die nasionale raad oor maatskaplike werk en verwante beroepe word jaarliks ​​aan die raad op maatskaplike werk en verwante beroepe deur die maatskaplike werksafdeling van die Instituut vir Openbare Opinie 'n Komitee wat die sosioloë van die Instituut van Openbare Opinie verteenwoordig is deur president Henry Caldwell van die aisr aangestel om 'n verslag voor te berei en voor te lê. Die komitee het dit gedoen en is nou gereed vir voorlegging aan die nasionale raad. verslag is soos volg "die verslag oor die komitee wat deur die instituut vir openbare mening aangestel is om die toestand van kinderwelsyn in die verenigde st. ates voorgelê aan die raad deur james t mcgill chrman a- mr rl hankinson vise-president sekretaris a- mr le smith sekretaris a- mr gillis k hankinson president Gillis k hankinson van Youngstown sal praat by die opening van die Instituut vir Openbare Opinie nasionale konferensie in Youngstown op die derde en vierde November as spesiale spreker vir hierdie konferensie president Hankinson spreek 'n vergadering toe van die Verenigde State se raad vir maatskaplike werk en verwante beroepe by die Youngstown ouditorium op die derde en vierde November Gillis k Hankinson president van die staatsraad vir die welsyn van afhanklike kinders was die spesiale spreker by die opening van die nasionale konferensie by Youngstown op die derde en vierde November verlede a- mnr. Hankinson sal 'n vergadering van die Verenigde State se raad vir maatskaplike werk en verwante beroepe by die Youngstown toespreek. ouditorium op die derde en vierde November en sal in die program gevolg word deur Gillis k Hankinson president van die Die staatsraad vir die welsyn van afhanklike kinders Gillis k Hankinson president van die staatsraad vir die welsyn van afhanklike kinders sal die spesiale spreker wees by die opening van die nasionale vergadering van die Amerikaanse instituut vir sosiologiese navorsing by die Youngstown sentrale ouditorium 3 November- 18:00 sal die eerste vergadering van die nasionale konferensie op 18 en 19 Oktober in dieselfde ouditorium gehou word en die nasionale raad vir maatskaplike werk en verwante beroepe vergader 23-26 Oktober, die Amerikaanse instituut vir sosiologiese navorsing, die grootste vereniging van sy soort in die wêreld het as sy m die bevordering van sosiologiese kennis sy aktiwiteite sluit in vergaderings van sy lede en die hou van simposia en konferensies die instituut het 'n ledetal van meer as 2 000 universiteitssosioloë sosioloë en ander wat in sosiologie belangstel a. s. a. is ook geaffilieer met die Amerikaanse vereniging vir die bevordering van sosiale wetenskap. die konferensie wat 'n tweedagsessie sal wees, sal deur die sprekers van die twee sessies toegespreek word, die eerste een sal "sosiale beheer" wees en die verhouding daarvan met ekonomiese en politieke beheer die tweede sessie sal "sosiale beheer en die betekenis daarvan" wees daarop gelet word dat die sittings oor maatskaplike beheer op dieselfde tyd as die maatskaplikewerkkonferensie gehou sal word. 'n verslag van die werk van die nasionale raad oor maatskaplike werk en verwante beroepe word jaarliks ​​aan die raad op maatskaplike werk en verwante beroepe deur die maatskaplike werksafdeling van die Instituut vir Openbare Opinie 'n Komitee wat die sosioloë van die Instituut van Openbare Opinie verteenwoordig is deur president Henry Caldwell van die aisr aangestel om 'n verslag voor te berei en voor te lê. Die komitee het dit gedoen en is nou gereed vir voorlegging aan die nasionale raad. verslag is soos volg "die verslag oor die komitee wat deur die instituut vir openbare mening aangewys is om die toestand van kinderwelsyn in die verenigde st. ates by die raad ingedien deur james t mcgill chrman a- mr rl hankinson vise-president sekretaris a- mr le smith sekretaris a- mr gillis k hankinson president Gillis k Hankinson van Youngstown sal praat by die opening van die Instituut vir Openbare Opinie nasionale konferensie in Youngstown op die derde en vierde November as spesiale spreker vir hierdie konferensie spreek president Hankinson 'n vergadering toe van die Verenigde State se raad vir maatskaplike werk en verwante beroepe by die youngstown ouditorium op die derde en vierde November en sal in die program gevolg word deur gillis k hankinson president van die staatsraad vir die welsyn van afhanklike kinders was die spesiale spreker by die opening van die nasionale konferensie by Youngstown op die derde en vierde November verlede a- mnr. Hankinson sal 'n vergadering van die Verenigde State se raad toespreek vir maatskaplike werk en verwante beroepe by die Youngstown ouditorium op die derde en vierde November en sal in die program gevolg word. m deur gillis k hankinson president van die staatsraad vir die welsyn van afhanklike kinders gillis k hankinson president van die staatsraad vir die welsyn van afhanklike kinders sal die spesiale spreker wees by die opening van die nasionale vergadering van die Amerikaanse instituut vir sosiologiese navorsing by die Youngstown sentrale ouditorium November 15-18:00 die


Kyk die video: A drive through Youngstown, Ohio PT I April 2014 (Januarie 2022).